Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie 1969 - 2005

13. 4. 2009

HISTORIE SDH OSEK 

                                                                                                                                         

Obsah:

 

1969-1994

1995

1996

1997

1998

1999

 2000

 2001

 2002

 2003

 2004

 2005 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                       1969-1994

 

 

O tomto období kronika mlčí.

 

 

 

 

 

 

                             1995

 

V lednu roku 1995 jako každoročně hasiči zajišťují pro SK Slavoj Osek  ,,Partyzánskou stezku‘‘. Též byla založena Zásahová jednotka SDH Osek, která byla 2.22 1995 oficiálně schválena OÚ Osek. V únoru je pořádán hasičský ples, s vášnivou diskuzí na téma OSLAV 100. LET HASIČŮ V OSECE.

20. května proběhlo námětové cvičení v Komárově, kterého se zůčastnila i naše zásahová jednotka. 24. května jsme založili družstvo dorostenců čítající 9 členů pod vedením J. Kusý a R. Garanič. Po dlouhých přípravách nastal čas pro OSLAVY  100. LET HASIČŮ OSEK, které se konaly 24.6. Za hojné účasti širokého obecenstva náš sbor uspořádal pěkný program se spoustou ukázek jak historické, tak i současné hasičské techniky v akci. Bylo uděleno několik různých ocenění a medailí za zásluhy členům SDH Osek. Na naše oslavy přijelo 15 okolních hasičských sborů, a mnoho zástupců sponzorů, bez kterých by se toto vše nedalo uspořádat. Bylo krásné počasí takže celá akce se podařila a byla publikem hodnocena kladně.

 

           

                                                      1996

 

 

V květnu roku 1996 obecní úřad povolil umístění sloupu na sirénu za budovou úřadu vedle stodoly. Sloup se zatím shání. Dále jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Komárově, kde jsme získali pěkné 2.MÍSTO . Tím jsme se kvalifikovali do okresního kola v Hořovicích, kde jsme obsadili 3. MÍSTO ze 14ti mužstev. Toto bylo považováno za obrovský úspěch naší jednotky. Vysvětlením by mohlo býti že sbor nakoupil novou pracovní obuv v ceně 10.345 kč za 16 párů.

V září jsme byli pozváni na oslavy 110 let sboru hasičů v Cerhovicích. Týden potom jsme se opět aktivně zúčastnili oslav, tentokrát 90 let hasičů v Komárově

2. října byl Jindřich Volmut přijat do naší zásahové jednotky. Jaroslav Šlechta byl přijat jako trenér dorostu. Pod jeho vedením oslavili obrovský úspěch, když se jim dne 19.10. podařilo obsadit 1.MÍSTO ve hře  Plamen v Březové.

V listopadu jsme zakoupili 3 radiostanice v ceně 15.000 Kč

 

           

             

                                                     1997

 

            V roce 1997 jako každý rok jsme pomáhali Slavoji Osek při zajištování akce Běh partyzánskou stezkou. 16.1 – Požár v č.p. 109 u p. Štochla. Naše zásahová jednotka se podílela na likvidaci spolu s HZS Beroun, SDH Komárov a SDHP Buzuluk Komárov. V únoru po vydařeném hasičském bále jsme zakoupili cisternovou automobilovou stříkačku CAS – 25 ŠKODA 706 za cenu 10.000 Kč od SDH Komárov, ale později se od smlouvy z důvodu  technického stavu vozidla.

23.2. a 3.4. jsme sami  likvidovali menší požáry v lesíku u mostu na Záluží, kde hořel uschlí travnatý porost kolem kolejí ČD. V květnu proběhla okrsková soutěž v Komárově, kde jsme se 2.místem opět kvalifikovali d okresního kola kde jsme v červenci obsadili 3.místo. Také v květnu proběhla okrsková soutěž dorostenců ve Skřipli, kde naši dorostenci vybojovali 2. MÍSTO. POŽÁR- v RD na Vystrkově u p. Jindřicha hořely brikety ve sklepě. V září požár- v ZD Záluží hořel seník. Na likvidaci tohoto požáru se spolu s námi podílelo ještě 9 dalších jednotek. Dále jsme se účastnili námětového cvičení, které pořádalo HZS Beroun. Námětem byla imitace ropné havárie na řeve Berounce a její likvidace pomocí norné stěny. V říjnu proběhla soutěž dorostenců ve Hvozdcích, naše mužstvo přivezlo 2. místo.

 

           

 

 

                                                  1998

 

              V roce 1998 jsme opět zabezpečili bezproblémový chod akce Slavoje Osek ,, Běh partyzánskou stezkou‘‘. 3.3 Požár – v 17:30 vyjíždíme likvidovat požár uschlého travnatého porostu u vodojemu v katastru obce Újezd. V dubnu jsme provedli ukázku požárního útoku pro žáky naší školy. V květnu jsme po menších technických chybičkách přivezli z okrskové soutěže v Zeječově 3.MÍSTO.

V červnu námětové cvičení našeho okrsku ve Hvozdcích proběhlo bez závad. Pro JZD jsme čistili studny v žilkách , ze kterých má být čerpána pitná voda pro jejich potřebu a též pro přilehlé bytovky. V červenci se přes naší obec přehnala vichřice, likvidovali jsme požár na železniční trati Praha – Plzeň, po příjezdu HZS Hořovice jsme jim požářiště předali, a jeli jsme likvidovat padlé stromy přes cestu v katastru naší obce. Poté jsme pomáhali odstraňovat následky padlích komínů s pomocí vysutého žebříku na bytovkách u JZD. V září naše zásahová jednotka vyjíždí k námětovému cvičení do Zaječova, které je umístěno v bývalém klášteře. Akce proběhla bez problémů. Naši mladí hasiči v měsíci dubnu odjeli na soustředění do tábora ODDM Hořovice, na tento výlet si později v létě vydělali sběrem žel. šrotu. Tento byl tak výnosný, že zbyla i část financí potřebných k začátku realizace sloupu pro sirénu. Po menších problémech se stavebním povolením se v září vybagrovali základy a vybetonovala patka sloupu. Z nedostatku financí se další realizace odkládá na rok 1999.

 

           

 

                                                     1999

 

             Na jaře roku 1999 hasiči začínají již tradičně:  pomohli jsme zabezpečit ,, Běh partyzánskou stezkou‘‘. Pobavili jsme sebe i hosty na hasičském bále, a do letní reality nás uvedlo čištění požární nádržky za domem p. Hrabáka.

V květnu jsme si z okrskové soutěže v Zaječově přivezli 4. MÍSTO.

V záři se poprvé v Komárově koná Memoriál Josefa Kůtka a Josefa Pose, ze kterého jsme si přivezli krásně 6.místo (poslední).

 

 

 

 

                                                     2000

 

             Rok 2000 jsme již tradičně vypomohli uspořádat ,, Běh partizánskou stezkou ‘‘. V únoru jsme uspořádali hasičský bál. Na sklonku jara jsme vyčistili požární nádržku za p. Hrabákem. Ihned z jara jsme započali velmi intenzivní trénink, svépomocí jsme si vyrobili malou přenosnou nádrž pro účely požárního sportu. Naše žádost o odkup CAS 25 – Škoda 706 byla po velmi dlouhé době schválena a realizována v ceně 19.000 ,- Kč. Veškeré toto naše úsilí se nám vyplatilo protože jsme 5.5. z okrskové soutěže v Zaječově přivezli těžce vybojované 1. MÍSTO. V č.p. 230 u. p Daňka vypukl obrovský požár, který jsme likvidovali ve spolupráci s HZS Beroun a SDH Komárov. Škoda na objektu byla vyčíslena na 500.00,- Kč. 8.5. opět vypukl požár, tentokrát jsme likvidovali hořící uschlí travnatý porost u trafostanice na Hrádku. 21.5. opět požár – u hřiště SK Slavoj Osek hořel na poli vrak osobního automobilu Š 100. Z okresní soutěže v Hořovicích 10.6. jsme přijeli velice zklamaní , za technické chyby jsme byli diskvalifikováni, tedy 15. místo. Poslední ostrou akcí v tomto roce byl opět požár 23.7. – za mostem na Záluží hořel kus lesa v soukromém vlastnictví. Na podzim jsme se zúčastnili Memoriálu Josefa Kůtka a Josefa Pose ,kde jsme obsadili 2.MÍSTODále jsme měli několik technických výjezdů např.: čištění kanalizace,sistace u pálení na hřišti SK Slavoj Osek, dovoz vody pro SK Slavoj a protipožární hlídku na silvestra v restauraci Slavoj, kde byli připraveny jak cisterna s vodou , tak i T 805.

 

           

 

                                                      2001

 

            V roce 2001 jako pravidelně pomáháme SK Slavoj Osek uspořádat ,,Běh partyzánskou stezkou‘‘. V únoru jsme pořádali hasičský bál. Na jaře proběhlo čištění hasičské nádrže za p. Hrabákem, aby se také naše děti mohli koupat v létě. Zúčastnili jsme se okrskové soutěže v Komárově kde jsme obhájili loňské 1. MÍSTO. V červnu proběhlo okresní kolo soutěže v Hořovicích, obsadili jsme 7.MÍSTO. V létě probíhala intenzívní údržba naší techniky

Na strojích CAS – 25 (nádrž na vodu a oprava čerpadla) a T805 bylo odpracováno pře 300 hodin, oba vozy potom hladce prošli STK. Pro potřeby OÚ Osek jsme vyjeli pouze 1x. a to při zalévání zeleně po její výsadbě. 2x jsme vezli vodu na Jivinu na stavební parcelu a 1x do družstva při poruše vodovodního řádu. Na podzim jsme se zúčastnili Memoriálu Josefa Kůtka a Josefa Pose na Chaloupkách, obsadili jsme pouze 7.MÍSTO.

 

           

 

                                                          2002

 

           I letos  jsme pomáhali zabezpečit ,, Běh partyzánskou stezkou‘‘, a před létem jsme vyčistili požární nádrž za p. Hrabákem. 10.5. na okrskové soutěži jsme opět zabodovali, se ztrátou necelých 2 sekund jsme obsadili 2. MÍSTO , a však za 3 týdny v kol okresním jsme byli v těžké konkurenci až na 15. místě. V srpnu nejen naší obec postihla povodeň, tentokrát u nás byli škody jen minimální. Během povodní jsme prováděli hlídky a čerpali studny v lokalitě červeného potoka. Naše jednotka fungovala na žádost občanů tam kde bylo třeba. Dále jsme byli přizváni do Králova Dvora, kde jsme čistili silnice od bláta. Po povodních byla uspořádána sbírka na pomoc postiženým, která byla předána zástupcům obce SRBSKO. Na podzim jsme se zúčastnili Memoriálu JK a JP a obsadili jsme 5.MÍSTO. V obci vypukl požár za p. Belšánem zcela shořela chata p. Lesáka, příčinou bylo vznícení od kamen na tuhá paliva.

 

           

 

 

                                                  2003

 

            Hned z kraje roku jsme zabezpečili hladký průchod ,, Běhu partizánskou stezkou‘‘. Před létem jsme vyčistili požární nádrž za p. Hrabákem, a jelikož bylo období sucha, na žádost SK Slavoj Osek jsme jim napustili nádržku u hřiště. SK Slavoj si v tomto roce 2x objednal dovoz vody ,avšak nám nikdy náklady nezaplatil. Nám tím vznikla škoda 2.500 ,- Kč za PHM. Hasiči s několikanásobně nižším rozpočtem než fotbalisti se tak stávají jejich nedobrovolnými sponzory ! 2. MÍSTEM na okrskové soutěži v Zaječově jsme se kvalifikovali na kolo okresní v Tlustici na letišti, kde jsme o dva týdny později obsadili 9.MÍSTO. Na podzim jsme v plné síle přijeli na Memoriál JK a JP, kde jsme obdivuhodně porazili mladé a zkušené mužstvo z Komárova a obsadili tak 1.MÍSTO. Taktéž jsme pomohli mladým lidem z naší obce uspořádat turnaj v nohejbale, kdy se na nás obrátili, že potřebují pomocí naší techniky připravit hřiště SK Slavoj k těmto účelům.

 

           

 

                                                     2004

 

          Pro SK Slavoj jsme pomohli zabezpečit průběh ,, Běhu partizánskou stezkou‘‘. Vyčistili jsme požární nádrž. Na okrskové soutěži v Zaječově jsme obstáli v konkurenci a vybojovali 1.MÍSTO, ale okresní kolo v Hořovicích za 2 týdny bylo pro nás zklamání, tam jsme obsadili 15. místo. Taktéž jsme se zúčastnili Memoriálu JK a JP, kde jsme obsadili 2. MÍSTO. Zabezpečili jsme požární hlídku při Silvestrovských oslavách za hřištěm SK Slavoj Osek. Taktéž jsme uspořádali Mikulášskou besídku pro děti naší obce.

 

           

                                                         2005

           Tradiční ,, Běh partizánskou stezkou‘‘ byl zabezpečen ke vší spokojenosti. Z okrskové soutěže 15.5. v Zaječově jsme přivezli 2. MÍSTO, a za 2 týdny z okresního kola jsme si přivezli 6. MÍSTO. 15.10 pořádáme

 OSLAVY K VÝROČÍ 110 LET HASIČŮ V OSEKU