Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie 1895 - 1968

13. 4. 2009

HISTORIE SDH OSEK 

                                                                                                                                         

Obsah:

 

1895-1914

 1918-1939 

1945-1968

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

1895-1914 

 

 

Hasičský dobrovolný sbor v Oseku byl založen 16. června 1895.

 

Na ustavující schůzi byly přečteny stanovy a zvolen výbor v tomto složení

 

Předseda:                    Jan Mužík č.p. 35

Místopředseda:            Fr. Pecánek

Jednatel:                      Jan Štefan

Pokladník:                   Jan Prelát

Člen. výboru:               Ant. Motl , Vác. Dlouhý

                                   Jan Plecitý č. 28

Velitel:                         Jan Mužík č. 20

Podvelitel:                    Jan Pecánek

Cvičitel:                       Ant. Vorel

Nadhasič:                    Vác. Hrdlička

Zbrojník:                      Vác. Dlouhý

Přispívající členové:      Ant. Šmíd, Jos. Táborský, Dom. Hanton, Jos. Šmíd, Fr.        Lhoták

 

Se služebním řádem, který vypracoval výbor jsou všichni členové seznámeni.

Nyní bylo třeba sehnat výstroj a výzbroj na které nejsou peníze.

Výbor rozhodl, že jsi půjčí u ,, Občanské záložny‘‘ v Oseku.

Pro hasičského posla byl odsouhlasen plat 3,- zl.

 

Pro  získání peněz do spolkové pokladny byly pořádány ,, TANEČNÍ VĚNEČKY‘‘ Na kterých byl vstup 1 koruna, druhá dáma 20 haléřů. Čistý zisk se pohyboval kolem 60 korun. Těchto věnečku pořádal sbor v průměru 8 za rok.

 

           

V roce 1897 byla na valné hromadě odsouhlasena ,, druhá pokladna‘‘ tak zvaná pohřební. Členové do této pokladny přispívali 2,- koruny ročně a také několik tanečních věnečků se pro ten účel pořádalo. Po úmrtí člena sbor přispíval určenou částkou, podle toho jak byl člen činný.

 

            Na valné hromadě r. 1899 byl zvolen předsedou Jan Štefan (starosta obce)

 

Místopředseda:           Jan Pecánek

Jednatel:                      Jan Kunc

Pokladník:                   Jan Mužík č.20

Čl. výboru:                   Ant. Kunc, Jos. Valdhans

                                   Ant. Šmíd, Em. Prokop,

                                   Jan Mužík č.35

Náhradníci:                  Ant. Smetana

                                   Ant. Vorel

Revisoři:                      Jan Prelát, Ant. Motl.

 

Schůze pořádal hasičský sbor v hostinci u pana Hantona na Vystrkově, a v Oseku u pana Ungra.

Sbor se zůčastňoval různých akcí:

                    Svěcení stříkaček (okolních sborů)

                    Veřejnýh  cvičení

                    Peněžních podpor při požárech okolních sborů ( 5 zl.)

Na valné hromadě v r. 1904 byl zvolen následující výbor:

 

Předseda:                     Jan Mužík č.35

Místopředseda:            Jan Štefan

Jednatel:                       Jan Kunc

Pokladník:                    Jan Prelát

Revisoři:                       Vác. Hrdlička, Jos. Štuksa

Čl. výboru:                    Ant. Smetana, Dom. Hanton,

                                    Ant. Šmíd, Jos. Šmíd, Jos. Prokop ml.

                                    Jos. Vokurka.

 

Již v tomto roce se připravuje sbor na blížící se oslavy jeho trvání.

V r. 1905 se pracuje na úpravě cvičiště pro vrchol těchto oslav 10 LET.

 

           

V roce 1911 se zakoupila dvoukolová stříkačka (na splátky)

Všichni členové prodělávají zdravotní kurzy, k záchraně  životů, který vede MUDr. Havel z Komárova

 

            V roce 1914 zakupuje sbor ruční stříkačku ,, zn. Berlovka‘‘ pro Vystrkov.

Cena 36,- korun.

V tomto roce se ,, Hasičský sbor‘‘ zůčastňuje

,,ŽUPNÍHO SJEZDU VE HŘEDLÍCH‘‘

 

21. června 1914 v důsledku I. světové války je naše práce a  činnost obnovena až po jejím  skončení.

1918 - 1939 

 

            Naše Práce začala sháněním hasičských obleků a nářadí.

V r. 1927 se stává  starostou hasičského sboru Mottl Václav.

V tomto roce má ,,župa‘‘ 51 sborů.

 

            Na členské schůzi 8. února 1928 pr. Bervida přednáší zprávu ze župní schůze, kde máme utvořit ,, samaritánskou skupinu‘‘ do této jsou zvoleni:

Hrdlička V., Mraček J., Mužík Jar., Kešnerová Mil.

13. července 1928 podává předseda zprávu o účasti a likvidaci požáru a to:

            u pana Maška v Oseku

            u Macků

            a v Komárově u pana Kotleta

br. Král V., seznamuje členy o  ,,důtce‘‘, kterou dostal od starosty obce za to,  že při výjezdu k požáru do Komárova neměl v pořádku stříkačku ( Nemohla se najít voj od stříkačky).

 

            V roce 1929  chce sbor zakoupit  mot. stříkačku a žádá obecní zastupitelstvo o finanční pomoc. Ti uznávají, že by to bylo nutné, ale obec je zatížena dluhem a doporučují, abychom požádali Občanskou záložnu v Oseku o půjčku

 

 

 

 

V roce 1930 na valné hromadě je zvolen následující výbor:

 

Starosta:                                   Motl V.

Velitel:                                      Korejčík F.

Nám. velitele:                           Kunc V.

Pokladník:                                Král V.

Do správného výboru:              Hasman J.

                                                Hrdlička V.

                                                Smetana J. č.49

                                                Žák L.

                                                Bervida F.

Náhradníci:                               Štochl J.

                                                Chuchle. F.

Rev. účtů:                                 Mužík Jan

                                                Mraček J.

 

 

Okresní požární pojišťovna daruje  hasičskému spolku v Oseku 1000,- Kčs jako pomoc k zakoupení mot. stříkačky. Peníze, které získáme po řádném vyúčtování tanečních zábav jdou také na tzv. ,, fond stříkačky‘‘.

 

V r. 1930 vyjíždí náš sbor ke dvěma požárům a to : do Cerhovic a Neřežína

 

            V r. 1932 máme na spořitelní knížce 8 358,6 Kčs. Na fondu mot. stříkačky 5.519,50 Kčs. V tomto vyjíždí náš požární spolek k ohni do Akciových železáren v Komárově za což jsme dostali darem 250 ,- Kčs

 

            V r. 1933 se převádí se spol. knížky 7000,- Kčs na knížku zv. ,, fond mot. stříkačky‘‘

 

            V r. 1935 zakupujeme vytouženou mot. stříkačku od pana

 

R. A. SMEKAL

továrna na hasičské stroje a tělovýchovné nářadí

 

SLATIŇANY u Chrudimě

 

Cena 27 500 Kčs – mot. stříkačka

         10 000 Kčs – hadice 200 m č. 10

                                           200 m č. 8

 

Po delším jednáním s p. Smekalem o slevu, přistoupil ke konečné  ceně 37 000 Kčs se vším příslušenstvím.

14. března na členské schůzi br. Starosta čte  dopis od p. Smekala ve kterém nám oznamuje, že v neděli 17. března 1935 nám bude stříkačka osobně předána. Br. Hrabák a Krejčík podívají správu o návštěvě u pana Smekala kam byli pozváni  11. března.

Darovaných 100 ,- Kčs na cestu (občerstvení) od sboru ušetřili radostí, že bude mot stříkačka a koupili za to benzín.

Dále starosta žádá všechny členy, aby se 17. března 1935 sešli v plné zbrojní k vyzkoušení a převzetí motorové stříkačky.

1. dubna podává velitel zprávu ze schůze velitelů a upozorňuje na to, že v případě požáru  do 8 km jsme povinni k tomuto vyjet. Nad 8 km jen na požádání.

Oslava 40 let trvání sboru stanovena na 11. srpna 1935.

Dále jednáme s fy. Kolen o zakoupení auta – nebylo dost peněz, takže nebylo ani auto.

 

            V r. 1936 na valné hromadě 26. ledna na návrh Ivana Štěpničky zůstává ve funkci starý výbor .

V tomto roce nás dost pozlobila mot. stříkačka – špatný sací koš. Reklamujeme u fy. Smekal, reklamace uznána pan Smekal nám nový koš přivezl osobně.

 

            V r. 1937 se zůčastňujeme

,,Župního sjezdu v Žebráce‘‘

 

Splácíme ,, Občanské záložně‘‘ 9 000 Kčs – dluh na motor. Stříkačku

 

            V r. 1938 je do župního výboru zvolen náš velitel br. Fr. Korejčík.

Na valné hromadě bylo rozhodnuto o střídání schůzí a to:

 

na Vystrkově – u p. Humla

v ,,Hamru‘‘ – u. p. Šmída

na návsi – u pí. Kellerové

v Oseku nahoře – u p. Trčky

 

V r.  1939 na valné hromadě byl zvolen výbor v tomto složení.

 

Starosta:                      Václav Mottl

Velitel:                         Fr. Krejčík

Nám. velitele:              Ant. Matějovský

Jednatel:                      Jan Hasman

Pokladník:                   Vác. Homolka

Rev. účtu:                    Fr. Mužík, Jindřich Mraček, Vác. Kunc

Vzdělavatel:                 Vác. Štěpnička

Zpravodaj:                   Ant. Šmíd

Pobočník:                    Jan Hasman

Zbrojmistr:                   Vác. Štěpnička

Strojmistr:                     Ant. Hrabák, Matějovský, Štěpnička

Přísedící výboru:           Fr. Mužík, Jan Kešner, Ant. Heršaul, Fr. Červenka, Pos

Náhradníci:                   Fr. Hanton, Fr. Chuchler

Četaři:                          Jindřich Mraček, Fr. Mužík

Samaritán:                     Jos. Štochl

Poslíček:                       Jos. Kotnauer

 

V tomto roce při tak velkém složení byla práce poloviční proti jiným letům ( konstatováno na valné hromadě 27. dubna 1940.)

 

Naše práce v r. 1941 až 1944 v důsledku II. světové války končí.

 

 1945 - 1968

 

 

Práci našeho sboru obnovujeme až po válce

v roce 1945 a to 12. prosince

 

kde připravujeme valnou hromadu a to 6.ledna 1946, byl zvolen následující výbor:

 

Čestným starostou sboru:         Hasman Jan

 

Starosta sboru:                        Krejčík Fr.

Velitel:                                    Veselí Jos.

Náměstek:                               Štěpnička Vác.

Členové výboru:                      Hrabák Ant.

                                                Štochl Jos.

                                                Heršaut Ant.

                                                Kusý J.

                                               Tuček Jos.

                                               Veselý Vác.

                                               Pátek Mir.

                                               Mužík Zd.

                                               Hynek Jar.

Revisoři:                                   Mužík Fr.

                                               Mraček Jind.   

 

Účastníme se vzpomínkového večera 11.ledna 1946 na naše občany a členy, kteří položili životy ve II. světové válce pro naše osvobození nad německými okupanty.

 

            V r. 1947 zakupujeme hadice od fy. ,, Smekal‘‘ ,abychom mohli obnovit naší práci ve sboru. Zúčastňujeme se pracovního sjedu ve Zdicích. Pořádáme zájezd do Lán k hrobu

T.G. Masaryka a do Lidic u příležitosti vzpomínky na vypálení ve II. světové válce.

 

            V r. 1948 je  pořádán ,, samaritánský kurs‘‘ v Jincích, kterého se zůčastňují:

Mach Jos., Mužík Jos., Pátek Mir.

Koncem r. 1948 je sestaven nový výbor dobrovolných hasičů:

 

Starosta:                      Krejčík Fr.

Jednatel:                      Štochl Karel

Pokladník:                   Mužík Zd.

Velitel:                         Štěpnička Vác.

Nám. velitele:               Homolka Vác.

Vzdělavatel:                 Kunc Vlad.

Samaritán.                   Štochl Jos.

Sbormistr:                    Mužík Jos.

Strojmistr:                    Hrabák Ant.

Matrikář:                     Hasman Jan

Revis. účtů:                  Mužík Fr., Mraček Jind.

 

Navržený výbor musel být předán ke schválení zdejšímu tzv. ,, akčnímu výboru‘‘

4. ledna 1949.

 

            V tomto roce marně shání br. Hrabák požární sirénu. Provádíme sběr barevných kovů na pomník T. G. Masaryka, který bude umístěn v parku naší obce a velkou zásluhu na tomto mají naši ,, PRAŽŠTÍ RODÁCI‘‘

Naše jednotka dostala děkovný dopis od n.p. BUZULUK v Komárově za rychlou pomoc při požáru v jeho závodu (kuplovna). Tímto požárem vlastně končí r. 1949.

 

Nyní přehled požárů od r. 1929.

 

28.4. 1929   - oheň u Kyncla ve Vystrkově

16.7. 1929   - oheň v Neřežíně

5.7. 1930     - -II- v Cerhovicích

16.12. 1930 - -II- u Rybáře v Komárově

2.4. 1932     - -II- v Komárovských železárnách  (nová smaltovna)

30.7. 1933   - -II- u Fr. Homolky v Oseku

28.10. 1933 - -II- v Újezdě

1934            - -II- ve Vískách

1935            - -II- v Komárově u Al. Ulmana

28.2. 1936   - -II- u Fejfarů na Vystrkově

3.12. 1938   - -II- fy. Neptun

1942            - -II- železničního vozu s rašelinou mezi Osekem a Újezdem

1944            - -II- v Komárovských železárnách (bývalá smaltovna)

1945            - -II- obecní garáže Komárov                        

1949            - -II- u Fr. Abraháma ( na vechtru)

1949            - -II- n.p. BUZULUK Komárov ( kuplovna)

 

            Píše se rok 1950 a náš sbor kupuje taky vytoužené nákladní auto zn. ,, ŠTEIER‘‘

19.5. 1950 na členské schůzi byl projednán hrubý přestupek br. Zd. Vlacha (odcizení tohoto vozidla ze zbrojnice) účel: ,,Taneční májová zábava‘‘ v Drozdově.

Br. Vlach měl být vyloučen od sboru, ale okrskový velitel br. Hlavatý uděluje br. Zd. Vlachovy písemnou důtku s tím, že již nikdy nesmí řídit toto vozidlo, ale ani sedět v jeho kabině pro řidiče!

Další schůze 9.11. 1950 proběhla s hlavním bodem a to:

Zásah při požáru stodoly u p. Karla Kellera v Oseku. Br. velitel hodnotí tento zásah jako velmi dobrý.

 

            20. ledna 1951 pořádáme ples v hostinci p. Humla na Vystrkově.

Na  výroční schůzi 1. dubna 1951 v hostinci p. Šmída ,, v Hamru‘‘ je zvolen výbor sboru takto:

 

Předseda:                    Korejčík Fr.

1. nám.:                       Štěpnička Vác.

2. –II-  :                       Homolka Vác.

Org. ref.:                      Houska Vác.

Výcvik. ref.:                 Veselý Vác.

Jednatel:                      Kociánová Bož.

Pokladník:                   Pecánek Jan

Kult. ref.:                     Plecitý Vác. St.

Prvent. ochr.:               Hrabák Ant.

Samarit. ochr.:             Mužíková Jind.

Dorost. ref.:                 Mužík Jos.

Odbor. školení:            Šmíd Jar. ml.

Revisoři účtu:               Mužík Fr.

Mraček Jind.

Hasman Jan

   

Na požádání MNV v Oseku budou v tomto roce utvořeny ,, žňové hlídky‘‘ kolem železniční trati Praha – Plzeň v katastru obce Osek.

 

            V r. 1952,53,54, byla práce požárníků tak nepatrná že se o ní nebudu ani rozepisovat.

 

            V r. 1955 byl utvořen na výzvu MNV nový výbor a to 16. ledna 1955.

 

Předseda:         Štěpnička Vác.

Velitel:             Vaníček Fr. st.

Čl. výboru:       Homolka Vác. st.

Hrabák Ant.

Král Jos.

Houska Vác.

Lhotáková Jar.

Šmíd Jar.

Šmíd Ant.

Šrédl Fr.

Homolka Vác. ml.

Revisoři:           Plecitý Fr

Kotál V.

Šlapák E.

 

Při výborové schůzi 26. ledna 1955 je následující obsazení funkcí.

 

Místopředseda:                        Veselý Josef

Jednatel:                                  Kunc Vl.

Pokladník:                               Pecánek Jan

Kult. prop. ref.:                        Štochl K.

Organizační ref.:                       Houska V.

Výcvik povede:                       Šmíd Jar.

Prezent. ochr.:                         Homolka V. st.

 

Byla konečně opravena stříkačka o které se hovořilo při každé schůzi a její oprava se protáhla až do r. 1956. Také po dlouhém vyjednávání s br. Kinclem, který působil jako okr.instruktor je i naše auto ,, STEYR 1500 ‘‘ opraveno. Opravuje se též zbrojnice.

 

            V r. 1957 se dělá nábor mladých členů – žáků. Získáváme 2 družstva žáků a 1 družstvo žaček. Začíná jejich výcvik a příprava k Okrskové soutěži. Tuto přípravu vede s velkým úspěchem br. Mužík Josef. Do této soutěže posíláme 1 družstvo žáků a 1 družstvo žaček. Obě družstva se umístila na 1. MÍSTĚ a postupují do okresního kola kde obsadila shodně 3. MÍSTO i toto je pro nás veliký úspěch.

Držíme žňové hlídky za účasti i našich žáků, pro které je to obrovské dobrodružství.

 

            Na výroční schůzi 21. 11. 1957 je zvolen nový ve složení:

 

Předseda:                    Veselí Josef

Jednatel:                      Kunc Vl.

Org. ref.:                      Šmíd Jar.

Preventář:                    Štěpnička V.

Kult. prop. ref.:            Bláhovec J.

Pokladník:                   Pecánek J.

Ref. mládeže:               Šrédl F.

Revisoři:                      Šlapák E.

Vaníček F.

Čl. výboru:                   Houska V. st.

Plecitý Fr.  

 

Připravujeme zájezd žactva za odměnu při soutěžích. Zájezd se uskutečnil do K. Varů .

Výzbroj a výstroj se doplňuje, protože stávající stav je nevyhovující. Navazujeme na tradici našich předchůdců a každý rok pořádáme HASIČSKÝ PLES.           

 

            V roce 1959 je naše jednota na okrskové schůzi ve Hvozdcích hodnocena jako poslední v okrsku. Proto se naše jednotka dává do spolupráce s MNV a již příští rok je hodnocena jako dobrá.

 

            V roce 1960 přestavujeme zbrojnici pod vedením nového výboru.

 

Předseda:                                Plecitý Fr.

Velitel:                                    Šrédl Fr.

Pokladník:                               Pecánek Jan

Jednatel:                                  Kunc Vl.

Organisač. ref.:                        Bláhovec Jan

Preventář:                                Šlapák E

Veselý J.

Kult. prop. ref.:                        Plecitý V.

Dozor na materl. tech.:             Homolka V.

Šmíd V.

Čl. výboru:                              Mužík Zd.

Huml J.

Šmíd Jar.

Baumgartner

Revisoři:                                  Vaníček Fr.

Houska B.

Grunt

Provádíme preventivní prohlídky za účasti člena MNV. Připravujeme spolu s MNV výstavbu požární nádrže za panem Kumberou ( u studánky)

 

            V roce 1962 je naše jednota hodnocena okrskovým velitelem na VÝBORNOU.

Zúčastňujeme se oslav na Kvani u příležitosti 70 let trvání jejich jednoty.

V r. 1962 18. října na výroční schůzi konané na Vystrkově u Humlů byl zvolen tento výbor jednoty.

 

Předseda:                    Plecitý Fr.

Velitel:                        Šrédl Fr.

Jednatel:                      Kunc Vl.

Org. ref.:                      Bláhovec Jan

Preventář:                    Vokurka K.

Mat tech. ref.:              Šmíd Jar.

Kult. ref.:                     Šlapák Jiří

Ref. mládeže:               Homolka Vác. ml.

Pokladník:                   Huml Jar.        

 

V tomto roce nám byla přidělena nová stříkačka PS8 bez podvozku.

 

            V roce 1963 se konečně dokončuje výstavba požární zbrojnice.

 

            V roce 1965 provádíme za spolupráce MNV čištění obecních studní

           

            V roce 1966 naše jednota získává auto ,,TATRA 805‘‘ (skříňová).

 

Naše jednota obsazuje v soutěži okrsku v roce 1967 4. MÍSTO což si považujeme za velký úspěch. V prosinci 1967 je složení výborů následující:

 

Předseda:                    Plecitý Fr.

Velitel:             Šmíd Vác.

Preventář:                    Vokurka Kar.

Masová pr.:                 Kunc Vl.

Jednatel:                      Procházka J.

Org. ref.:                      Huml Jar.

Strojník:                       Šmíd J.

Pokladník                    Šmíd Jar.

 

            V roce 1968 v polovině dubna se uskutečňuje ,, NOČNÍ CVIČENÍ‘‘ (okrskové). V tomto roce máme také 2 členy v okrsku a to: Plecitý Fr. , Šmíd Jaroslav.